Hizmetlerimiz

      Hizmetlerimiz, petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji gibi doğal kaynakların ve her çeşit maden ve endüstriyel hammaddelerin aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması,  yeraltı suyu ve jeotermal enerji araştırmaları ile baraj, demiryolu, karayolu ve havaalanı gibi yapıların zemin etütleri, yer altı kirlilik dağılımının çevre açısından incelenmesi,  gömülü arkeolojik yapıların saptanması, deprem ve deprem hasarlarının önlenmesi konularında araştırma yapmak, ayrıca bu konuların tümü için yeni ölçü alım teknikleri, algoritma ve yazılım geliştirilmesi, bu tekniklerin arazi koşullarında test edilmesi ve talep eden firmalara eğitim verilmesi ile tüm mühendislik ve fen bilimleri alanlarında, veri-işleme, spektral analiz ve optimizasyon konularında yöntem ve bilgisayar yazılımı geliştirilmesi konularını kapsamaktadır.