Kurumsal

     LEMNIS Yerbilimleri Ltd. Ştd., 2011 yılında Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulmuştur. Özgörevi, üniversitelerimizde geliştirilen nitelikli yerbilim araştırmalarından ülke ekonomisinin yararlanmasını sağlamaktır. Amacımız her probleme standart inceleme yöntemlerini uygulamak yerine, gerektiğinde yeni yöntem ve bilgisayar yazılımı geliştirerek özel  çözümler üretmektir. Çözümlerimize ait bazı örnekler, web sayfamızın “yöntemler” ve “araştırma notları” bölümlerinde verilmiştir.

    2012-2020 döneminde 4.172 adet MT istasyonu ölçülmüş ve 47 jeotermal (3541 MT ölçüsü), 1 petrol arama sahasında (282 MT ölçüsü) ve 1 doğal gaz depolama alanında (349 MT ölçüsü) üç-boyutlu özdirenç modellenmesi gerçekleştirilmiştir.