Yazılım

Programme/ Program Adı Developed By/ Geliştiren Manual Kullanım Kılavuzu Download/ İndir
INVERSION SOFTWARE FOR SURFACE WAVE AND REFRACTION
MICROTREMOR (ReMi) DATA INTERACTIVE SURFACE WAVE INVERSION (ISWI)
Kenan YANIK
Prof. Dr. Ahmet T. BAŞOKUR
İNDİR İNDİR
SOFTWARE FOR SEISMIC REFRACTION INTERPRETATION BY MULTIPLE DIPPING-LAYER (REF3E)
""Eğimli Çok Katmanlı Model ile Sismik Kırılma Verisi Yorumlama"
Prof. Dr. Ahmet T. BAŞOKUR İNDİR
INTERPRETATION PACKAGE FOR ELECTRICAL SOUNDING (IPES6)
"Düşey Elektrik Sondaj Verisi Yorum Paketi"
Prof. Dr. Ahmet T. BAŞOKUR İNDİR İNDİR İNDİR
IPES6 MODEL DOSYALARI GÖRÜNTÜLEME PROGRAMI
(DCPLT)
Prof. Dr. Ahmet T. BAŞOKUR İNDİR
SOFTWARE FOR THE DAMPED LEAST-SQUARES INVERSION OF CONFINED AQUIFER PUMPING DATA (CA)
"Basınçlı Akiferlerde Pompaj ve Gözlem Kuyularından Geçirimlilik ve Depolanma Katsayısının Hesabı"
Prof. Dr. Ahmet T. BAŞOKUR İNDİR
SOFTWARE OF THE ONE-DIMENSIONAL OF MAGNETOTELLURIC AND THE TRANSIENT ELECTROMAGNETIC DATA (EM1)
"Geçici Elektromanyetik (TEM) ve Manyetotellürik (MT) Bir-Boyutlu Değerlendirme ve Veri-İşlem"
Prof. Dr. Ahmet T. BAŞOKUR İNDİR İNDİR İNDİR
EĞİMLİ KATMAN MODELİ İLE KIRILMA VERİSİNİN DEĞERLENDİRİMESİ İKİ-BOYUTLU TERS-ÇÖZÜM VE GRAFİK YAZILIMLARINA GİRİŞ HAZIRLAMA (REF3) Prof. Dr. Ahmet T. BAŞOKUR İNDİR İNDİR
DOĞRU AKIM DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJI (DES) BİR-BOYUTLU DEĞERLENDİRME VE VERİ-İŞLEM (IPES5) Prof. Dr. Ahmet T. BAŞOKUR İNDİR İNDİR
MİKROTREMOR VERİLERİNİN ANALİZİ VE GRAFİKLEME (MCT1) Prof. Dr. Ahmet T. BAŞOKUR İNDİR
DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN GEREKLİ ÇEŞİTLİ YAZILIMLAR
KAYNAK
Prof. Dr. Ahmet T. BAŞOKUR İNDİR